Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2015

tosia6a
Może i jestem silna, ale to nie wyklucza bycia rozsypaną. Ja po prostu nie wiem, co czuję. Nie wiem, co będzie. Kim będę i z kim. Pozbieraj mnie.
— f.
Reposted fromsomethingmore somethingmore via100suns 100suns

January 17 2015

tosia6a
Najlepsze bajki na dobranoc opowiadamy sami, we własnej wyobraźni.
Reposted fromunforgiving unforgiving viaszysza125 szysza125
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
tosia6a
6204 135c
Reposted fromGodislove Godislove viaradioactive radioactive
tosia6a
4439 4432
Reposted fromlenka024 lenka024 vialetmego letmego
tosia6a
1187 11ce 500
Reposted fromscorpix scorpix viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
tosia6a
Reposted fromconchiglia conchiglia vialolczi lolczi
tosia6a
9935 a949
Reposted fromjethra jethra vialolczi lolczi
tosia6a
5007 e1fa 500
Leopold Tyrmand - Cywilizacja komunizmu
Reposted fromicanseeyou icanseeyou vialolczi lolczi
tosia6aReposted fromriddl3m riddl3m vialolczi lolczi
tosia6a
Reposted fromstiofan stiofan viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
tosia6a
8174 1510
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viananedi nanedi
tosia6a
Reposted fromtereska tereska viananedi nanedi
tosia6a
Dobrze mieć kogoś, komu na tobie zależy, tak że człowiek nie czuje się całkiem samotny.
— Cassandra Clare: "Miasto niebiańskiego ognia"
Reposted frompensieve pensieve via100suns 100suns
tosia6a
6848 bc92 500
Reposted fromraksha raksha vialetmego letmego
tosia6a
Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć. Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania. Nikt za to nie płaci.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave via100suns 100suns

December 19 2014

7773 02f2 500
Reposted fromjazminrose jazminrose viakrainakredek krainakredek

November 01 2014

tosia6a
tosia6a
1699 0436 500
Reposted fromleukopenia leukopenia vialetmego letmego
tosia6a
0074 0dc3
tosia6a
Reposted fromcouples couples
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...